بوتاکس Dyston

سنجش

توضیحات

بوتاکس دیستون

500 واحدی

مخصوص سه نفر

کمپلکس با هماگلوتین

 

شرکت آسا
خرید و مشاوره رایگان:
خانم اکبریان
09141074993