کارتریج A7

سنجش

توضیحات

انواع کارتریج های درماپن برای دستگاه های دکترپن
12 = مناسب برای بازسازی و آکنه و …
36= مناسب برای لک
42= مناسب برای جداسازی
نانو= مناسب برای زیر چشم

A7

شرکت آسا
خرید و مشاوره رایگان:
خانم اکبریان
09141074993