کتاب راهنمای کاربردی تکنیک های تزریق زیبایی

سنجش

توضیحات

-نوروتوکسین
-فیلر
-رفع چربی

نویسندگان تیداسی کانتیس ، ویکتور جی لکومب
ترجمه دکتر داوود رمزی

با تیراژ محدود

در ۱۹۶ صفحه تمام رنگی
با ویرایش جدید

چاپ شد

 

خرید و مشاوره رایگان:
خانم اکبریان
09141074993