کتاب راهنمای کاربردی تزریق فیلر درمی

سنجش

توضیحات

 

دکتر ربکا اسمال

ترجمه دکتر داوود رمزی

با تیراژ محدود

در ۲۳۹ صفحه تمام رنگی

با ویرایش جدید

چاپ شد

 

شرکت آسا
خرید و مشاوره رایگان:
خانم اکبریان
09141074993