کتاب توکسین بوتولینیوم

سنجش

توضیحات

 

دکتر ریکا اسمال

ترجمه دکتر داوود رمزی

با تیراژ محدود

در ۱۹۸ صفحه تمام رنگی

با ویرایش جدید

چاپ شد

شرکت آسا
خرید و مشاوره رایگان:
خانم اکبریان
09141074993